Pregled deviznog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Pregled deviznog sustava
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Iako je Republika Hrvatska (dalje: RH) država članica Europske unije, njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune. S obzirom na navedeno i na to da hrvatske osobe uspostavljaju trgovinske i druge odnose i s nerezidentima, takvo poslovanje zahtijeva posebno zakonsko uređenje. Propisima iz područja deviznog poslovanja postavljaju se pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja između rezidenata i nerezidenata, uključujući i poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja. Ovim se člankom daje sažetak bitnih odredaba iz područja deviznog poslovanja koji se trenutačno primjenjuje u RH.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
4. Vrste deviznih poslova
5. Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
6. Naplate i plaćanja u kunama
7. Platni promet s deviznim nerezidentima
8. Obračunske namire
9. Simulirani ugovori
10. Nadzorne knjige
11. Statističko praćenje deviznog poslovanja

Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo