Prekogranični cash-pooling

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Prekogranični cash-pooling
Stranica:
264.
Autor/i:
Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sažetak:

      Više nije neobično da su hrvatska društva uključena u sustave upravljanja novcem stoga što takvi poslovni odnosi nisu pod deviznim ograničenjima, što su domaća društva vlasnički povezana s nerezidentnim društvima i stoga što se time, u načelu, postižu pozitivne financijske posljedice. S obzirom na to da se tu pojavljuje obilježje deviznog poslovanja, bitno je znati kada i kako se o tim odnosima (statistički) izvještava HNB. Jednako tako, te je odnose potrebno sagledati s motrišta oporezivanja dobitka.

1. Uvod
2. Definicija i vrste cash-poolinga
3. Statistički tretman prekograničnog cash-poolinga
4. Porezni aspekti kod prekograničnog cash poolinga

Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo