Računovodstvo, revizija i financije 1/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine i obveze kod promjene stope PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Zakon o računovodstvu – izmjene i dopune
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2019. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Aktualnosti uz eRačune
Autor: Andreja KAJTAZ , dipl. oec.
Računovodstveno procesiranje kriptovaluta
Autor: Dr. sc. Josip ČIČAK
Donacija i pomoći
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dar i naknada plaće
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće u 2019. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalna plaća u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu − na obrascu INO-DOH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Isplate plaće u slučaju stečaja
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama - IP i drugom dohotku u 2018. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iskazivanje inozemnih dohodaka na obrascu INO-DOH
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Podružnica s motrišta oporezivanja PDV-om (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
MSFI 9 − Financijski instrumenti − primjena na financijske izvještaje za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2018. godine i poslije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Upravljanje krizom i svladavanje krize u obiteljskim poduzećima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pomoćnici u nastavi – ogledni primjeri ugovora
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Otkaz ugovora o radu – redoviti i izvanredni
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Ustup potraživanja cesija (I. dio)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Organizacija knjigovodstva kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.