Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 1.2019, str. 15
Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
rrif - 1.2019, str. 19
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine i obveze kod promjene stope PDV-a
rrif - 1.2019, str. 27
Novosti u trošarinskim propisima
rrif - 1.2019, str. 40
Zakon o računovodstvu – izmjene i dopune
rrif - 1.2019, str. 48
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2019. godini
rrif - 1.2019, str. 50
Aktualnosti uz eRačune
rrif - 1.2019, str. 54
Računovodstveno procesiranje kriptovaluta
rrif - 1.2019, str. 57
Donacija i pomoći
rrif - 1.2019, str. 62
Dar i naknada plaće
rrif - 1.2019, str. 63
Plaće u 2019. godini
rrif - 1.2019, str. 64
Minimalna plaća u 2019. godini
rrif - 1.2019, str. 80
Godišnja prijava poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu − na obrascu INO-DOH
rrif - 1.2019, str. 86
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
rrif - 1.2019, str. 93
Isplate plaće u slučaju stečaja
rrif - 1.2019, str. 104
Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava
rrif - 1.2019, str. 114
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama - IP i drugom dohotku u 2018. godini
rrif - 1.2019, str. 116
Iskazivanje inozemnih dohodaka na obrascu INO-DOH
rrif - 1.2019, str. 118
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini
rrif - 1.2019, str. 131
Podružnica s motrišta oporezivanja PDV-om (II. dio)
rrif - 1.2019, str. 140
MSFI 9 − Financijski instrumenti − primjena na financijske izvještaje za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2018. godine i poslije
rrif - 1.2019, str. 146
Upravljanje krizom i svladavanje krize u obiteljskim poduzećima
rrif - 1.2019, str. 147
Godišnje podnošenje izvještaja HNB-u o uslugama
rrif - 1.2019, str. 154
Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2018. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
rrif - 1.2019, str. 159
Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača
rrif - 1.2019, str. 191
Pomoćnici u nastavi – ogledni primjeri ugovora
rrif - 1.2019, str. 198
Otkaz ugovora o radu – redoviti i izvanredni
rrif - 1.2019, str. 203
Ustup potraživanja cesija (I. dio)
rrif - 1.2019, str. 205
Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela
rrif - 1.2019, str. 211
Organizacija knjigovodstva kod neprofitnih organizacija
rrif - 1.2019, str. 217
Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine
rrif - 1.2019, str. 222
Novi propisi
rrif - 1.2019, str. 229
Stručne informacije
rrif - 1.2019, str. 236