Aktualnosti uz eRačune

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Aktualnosti uz eRačune
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Andreja KAJTAZ , dipl. oec.
Sažetak:

      Od 1. prosinca 2018. godine počela je djelomična primjena Zakona o (elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18., dalje: Zakon). S obzirom na to da je njegova primjena potpuna novost u hrvatskom poslovnom okruženju, odgovorima na najčešća pitanja olakšat će se početak njegova provedba.

1. Tko su obveznici Zakona?
2. Koje rokove propisuje Zakon i kome?
3. Odnosi li se Zakon i na nabave male vrijednosti?
4. Što predstavlja Centralna platforma za razmjenu elektroničkog računa u javnoj nabavi?
5. Koja skupina korisnika mora biti direktno integrirana na Centralnu platformu odnosno koristiti FINA-u kao informacijskog posrednika, a koja skupina korisnika nije u toj obvezi?
6. Koji je uvjet za razmjenu elektroničkih računa, a da bude u skladu sa Zakonom?
7. Na koje sve načine javni naručitelj može zaprimiti račune?
8. Kako je moguće napraviti ovjeru ili likvidaturu elektroničkog računa?
9. Jesu li svi informacijski posrednici spojeni na Centralnu platformu i prilagođeni na normu?
10. Jesu li i dalje važeće odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a koje se tiču elektroničkog računa?
11. Je li obvezna eArhiva elektroničkog računa?
12. Na koji način izdavatelji elektroničkog računa mogu poslati račun javnom naručitelju?
13. Je li moguće poslati priloge uz račune?
14. Što je sa međunarodnom razmjenom elektroničkog računa?
15. Kako se javni naručitelj može registrirati na Centralnu platformu odnosno servis eRačun za javne naručitelje?

Hashtags:
#JavnaNabava