Organizacija knjigovodstva kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Organizacija knjigovodstva kod neprofitnih organizacija
Stranica:
217.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Zakonski je zastupnik odgovoran za ustroj i zakonito vođenje računovodstvenih poslova. Neprofitne organizacije trebaju sastavljati i podnositi financijske izvještaje na razini pravne osobe s uključenim podatcima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova. U članku se daje prijedlog ispunjenja tog zahtjeva.

1. Uvod
2. Računovodstveni poslovi
3. Primjer

Hashtags:
#Neprofitno