Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2019. godini
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2019. godini je 1.125,00 kn mjesečno.

1. Uvodno
2. Tko se smatra osobom s invalidnošću
3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invalidnošću
4. Postupak prijave u Očevidnik
5. Naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću
6. Nagrade za poslodavce koji zapošljavaju više OSI-ja nego što je propisano zakonom

Hashtags:
#TroškoviOsoblja