Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće
Stranica:
163.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      U ovom se članku razmatraju aktualna i važna pitanja sezonskog rada s osobitim osvrtom na motrišta poreza, doprinosa i obveznih osiguranja sezonskih radnika. Uz to se daje sažet prikaz ugovora o radu za stalne sezonske poslove i drugih relevantnih statusno-pravnih pitanja.

1. Uvod
2. Stalni sezonac i sezonsko zapošljavanje
3. Obvezno osiguranje nakon prestanka ugovora na određeno vrijeme
4. Neoporezive isplate sezonskim radnicima
5. Bolovanje sezonskih radnika

Hashtags:
#Dohodak, #Doprinosi, #JOPPD, #ObračunPlaće, #Porezi, #Pravo, #RadnoPravo, #SezonskiRadnici, #UgovorORadu