Rad sezonskih radnika - državljana trećih zemalja u RH

Datum: 13.04.2022, Srijeda
Autor: H. V.

Za rad državljana trećih zemalja koji u RH dolaze raditi na sezonskim poslovima kao sezonski radnici izdaje se dozvola za boravak i rad za sezonski rad, pod uvjetima koji su uređeni odredbama Zakona o strancima.

Sezonski radnik može u RH raditi na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana ili do šest mjeseci. O duljini rada sezonskog radnika u RH ovise postupak za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad i uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izdavanje dozvole.

Dozvola za boravak i rad za zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području RH u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine može se izdati bez provedbe testa tržišta rada i pozitivnog mišljenja područne službe odnosno ureda HZZ-a.

S druge strane, dozvola za boravak i rad za zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području RH u trajanju duljem od 90 dana (a najdulje do 6 mjeseci u kalendarskoj godini) može se izdati ako je zatražena provedba testa tržišta rada te pribavljeno pozitivno mišljenje HZZ-a o zapošljavanju državljanina treće zemlje.

Više o zapošljavanju državljanina trećih zemalja na sezonskim poslovima radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu kao i socijalnom statusu i obračunu poreza na dohodak možete pročitati u članku Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH, objavljenom u časopisu Pravo i porezi br. 4/22.

Povratak na vijesti