Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Stranica:
177.
Autor/i:
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autori u ovome članku na jednostavan i transparentan način razmatraju aktualna pitanja rada stalnih sezonskih radnika u ovoj kalendarskoj godini. U tom smislu sažeto iznose statusno-pravna pitanja te važna pitanja poreza, doprinosa i obveznih osiguranje zapošljavanja sezonskih radnika.

  1. Uvod
  2. Stalni sezonac i ugovor o radu za stalne sezonske poslove
  3. Mjera stalni sezonac
  4. Obvezno osiguranje nakon prestanka ugovora na određeno vrijeme
  5. Neoporezive isplate sezonskim radnicima
  6. Bolovanje sezonskih radnika
Hashtags:
#ProduženoOsiguranje, #SezonskiRadnici, #StalniSezonci, #UgovorNaOdređenoVrijeme