Računovodstveno praćenje tova junadi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Računovodstveno praćenje tova junadi
Stranica:
29.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      S računovodstvenog motrišta tov junadi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu jer je riječ o proizvodnji životinja koja je namijenjena za tržište, neovisno o tome što tov junadi, u pravilu, traje dulje od dvanaest mjeseci.
      Cilj je ulaganja u navedenu imovinu ostvarenje ekonomskih koristi kroz prodaju te imovine kao biološke imovine (junad) i/ili putem daljnjeg ulaganja tako proizvedene imovine u daljnju proizvodnju radi prodaje poljoprivrednih proizvoda (junećeg mesa). Autorica u članku objašnjava računovodstveno praćenje tova junadi i utvrđivanje vrijednosti te imovine u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda.

1. Uvod
2. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti junadi
3. Računovodstveno praćenje ulaganja u tov junadi

Hashtags:
#Računovodstvo