Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog zemljišta i podizanja nasada maslina odnosno definira troškove koji se trebaju uključiti u vrijednost tog nasada te daljnje utvrđivanje vrijednosti te imovine. Uz to u članku se definira računovodstveno praćenje proizvodnje maslina i maslinova ulja u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 17 odnosno MRS-a 41 i HSFI-ja 10 odnosno MRS-a 2.

  1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
  2. Računovodstveno praćenje nabave nasada maslina od trećih osoba
  3. Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina u vlastitoj izvedbi
  4. Naknadno utvrđivanje vrijednosti maslinika
  5. Utvrđivanje vrijednosti ubranih maslina
  6. Priznavanje prihoda od potpora kod podizanja nasada maslina
  7. Zaključak
Hashtags:
#BiološkaImovina, #FerVrijednost, #HSFI17, #Masline, #MRS41, #Poljoprivreda, #PoljoprivredniProizvodi