Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2020, str. 50
Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Ulaganja u vinograde predstavljaju ulaganja u poljoprivrednu aktivnost s ciljem proizvodnje grožđa i vina Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 6.2020, str. 28
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Proizvodnja žitarica predstavlja poljoprivrednu aktivnost koja se odvija unutar jednogodišnjeg razdoblja Specifičnosti te vrste ulaganja i svih ulaganja koja ...

rrif - 10.2019, str. 37
Računovodstveno praćenje uzgoja povrća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta uzgoj povrća predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Naime u tom je slučaju riječ o proizvodnji ...

rrif - 11.2010, str. 47
Primjena fer vrijednosti u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Od ove je godine u primjeni izmijenjeni MRS 41 Poljoprivreda no zahtjevi za utvrđivanjem fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih ...

rrif - 9.2009, str. 17
Novosti u računovodstvenom sustavu – izmjena MSFI
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Proces globalizacije upućuje na potrebu kreiranja jedinstvenih računovodstvenih standarda i harmonizaciju financijskog izvještavanja kako bi investitori bez obzira na kojem ...

rrif - 12.2007, str. 34
Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.

U ovom se članku obrađuje računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka u poljoprivrednim gospodarstvima koja vode poslovne knjige prema dvostavnom knjigovodstvu odnosno ...

rrif - 8.2007, str. 83
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.

U časopisu RRiF br 7 07 objavili smo prvi dio članka o reviziji utvrđivanja fer vrijednosti za dio imovine U ...

rrif - 7.2007, str. 32
Razgraničenje osnovnog stada od uzgoja za tržište
Autor: Mr. sc. Marko MANDŽUKIĆ, dipl. oec.

Društva koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i ostala trgovačka društva obvezna su u skladu sa Zakonom o računovodstvu primjenjivati ...