Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom se članku obrađuje računovodstvo proizvodnje kravljeg mlijeka u poljoprivrednim gospodarstvima koja vode poslovne knjige prema dvostavnom knjigovodstvu odnosno za prave osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su obveznici poreza na dobitak. Ta poljoprivredna gospodarstva mogu voditi poslovne knjige prema nerevidiranim MRS-ovima ili prema MSFI-ima (revidiranim MRS-ovima) sukladno Zakonu o računovodstvu odnosno prema vlastitim odlukama. Temeljna razlika između tih dvaju računovodstava je primjena MRS-a 41 - Poljoprivreda, koji donosi znatna odstupanja u prihodima i rashodima tih gospodarstava.
  1. Uvod
  2. Priznavanje ulaganja, rashoda i prihoda od državnih potpora
  3. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje