Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Stranica:
28.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Proizvodnja žitarica predstavlja poljoprivrednu aktivnost koja se odvija unutar jednogodišnjeg razdoblja. Specifičnosti te vrste ulaganja i svih ulaganja koja su povezana s biološkim transformacijama najviše se očituju u rasporedu troškova, posebice troškova koji se mogu uključiti u vrijednost proizvedenih žitarica. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 17 odnosno MRS-a 41 i daje cjelovit primjer obračuna i knjiženja troškova navedene proizvodnje.

1. Uvod
2. Računovodstveno praćenje nabave i utvrđivanja vrijednosti zemljišta na kojemu se nalaze žitarice
3. Računovodstveno praćenje ulaganja u proizvodnju žitarica
4. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u proizvodnju žitarica
5. Zaključak

Hashtags:
#HSFI17, #MRS41, #Poljoprivreda, #Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje