Računovodstveno praćenje tova svinja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Računovodstveno praćenje tova svinja
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu. To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja koja je namijenjena za tržište. Cilj držanja predmetne imovine ostvaruje se pritjecanjem ekonomskih koristi kroz prodaju te imovine (živih svinja) ili putem njezina daljnjeg ulaganja u proizvodnju radi dobivanja i prodaje poljoprivrednih proizvoda (svinjskih polovica) ili proizvoda koji su rezultat proizvodnje nakon te faze odnosno prerađenih mesnih proizvoda (kobasica, slanine i sl.). Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje držanja svinja u tovu odnosno kratkotrajne biološke imovine i utvrđivanje vrijednosti te imovine u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje vrijednosti svinja u tovu
  3. Računovodstveno praćenje ulaganja u tov svinja
  4. Zaključak
Hashtags:
#BiološkaImovina, #HSFI17, #MRS41, #OPG, #Poljoprivreda, #Proizvodnja, #RačunovodstvoProizvodnje