Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 52
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pravilno utvrditi cijenu proizvodnje dobara temeljni je zadatak računovodstva proizvodnje Da bi se taj zadatak mogao ispuniti potrebno je dobro ...

rrif - 12.2023, str. 118
Proizvodnja po narudžbi i usluge dorade
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Proizvodna trgovačka društva često su specijalizirana za proizvodnju prema željama i potrebama kupaca Riječ je o proizvodnji po narudžbi koja ...

rrif - 11.2023, str. 12
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

Pitanja i odgovori
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 180 min
Srijeda, 11.10.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 9.2023, str. 255
Stanje gospodarstava zemalja EU‑a, europodručja i Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u srpnju 2023 godine Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda ...

rrif - 8.2023, str. 172
Stanje gospodarstava zemalja EU-a, europodručja i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u lipnju 2023 godine Poljoprivredna proizvodnja Hrvatske 2020 ...

rrif - 7.2023, str. 183
Kretanje gospodarstava u Hrvatskoj, zemljama EU-a i europodručja u ožujku, travnju i svibnju 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u svibnju 2023 godine Industrijska proizvodnja RH EU ...

rrif - 6.2023, str. 198
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja I Hrvatske u prvom kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a europodručja i Hrvatskoj u travnju 2023 godine Cijene poljoprivrednih proizvoda Hrvatske ...

rrif - 5.2023, str. 200
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a i europodručja i Hrvatskoj u ožujku 2023 godine Cijene poljoprivrednih proizvoda ...

rrif - 5.2023, str. 48
Računovodstvo nakladničke djelatnosti
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave nakladničkom djelatnošću kao rezultat svoje proizvodnje na tržište stavljaju različite vrste tiskanih izdanja tiskovina Računovodstveno ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 170 min
Utorak, 18.04.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 4.2023, str. 200
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske početkom 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a europodručja i Hrvatskoj u veljači 2023 godine Industrijska proizvodnja RH i ...

Vijesti
Pitanja i odgovori u vezi sastavljanja Obrasca PDV - Obavijest
Četvrtak, 09.02.2023.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo naj češća pitanja i odgovore FAQ vezana uz Obrazac Davanje ...

rrif - 2.2023, str. 196
Stanje gospodarstva Hrvatske, zemalja EU-a i zemalja europodručja krajem 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u prosincu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u studenome 2022 godine Cijene ...

rrif - 2.2023, str. 43
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo proizvodnih trgovačkih društava najveću pozornost posvećuje troškovima i njihovom praćenju a sve u cilju što preciznijeg iskazivanja cijene proizvodnje ...

rrif - 2.2023, str. 14
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke su se promjene odnosile ...

pip - 1.2023, str. 62
Otvorena pravna pitanja u vezi s agrosolarnom proizvodnjom na državnom poljoprivrednom zemljištu
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se nastoji dati kratki prikaz koncepta agrosolarne proizvodnje te aktualnih pravila iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu koja uređuju ...

rrif - 12.2022, str. 242
Utjecaj viših cijena na inflaciju u listopadu 2022. godine u Hrvatskoj (12,7 %), zemljama EU-a (11,5 %) i europodručju (10,6 %)
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2022 godine Rast cijena poljoprivrednih proizvodau trećem tromjesečju 2022 godine Industrijska proizvodnja RH ...

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

 1. Uvodne napomene
 2. Povećanje cenzusa ostvarenih primitaka za djecu i uzdržavane članove
 3. Proizvodnja električne energije
 4. Usklađenja zbog uvođenja eura

rrif - 11.2022, str. 197
Gospodarska kretanja u uvjetima inflacije
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u rujnu 2022 godine Cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj u 2020 i 2021 godini Industrijska ...

rrif - 10.2022, str. 190
Cijene energije, hrane i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u kolovozu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u srpnju 2022 godine Rast ...

rrif - 9.2022, str. 205
Stanje gospodarstava zemalja EU-a i Hrvatske u prvom polugodištu 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u srpnju 2022 godine Cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom kvartalu 2022 godine u Hrvatskoj Industrijska ...

rrif - 9.2022, str. 64
Prodaja i proizvodnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja i vlastita izrada dugotrajne nefinancijske imovine Ako se prodaje dugotrajna nefinancijska imovina mora se ...

rrif - 9.2022, str. 34
Obračun proizvodnje metodom standardnog troška
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Česte promjene cijena materijala i sirovina jedan su od razloga sve veće uporabe metode standardnog troška kod trgovačkih društava koja ...

rrif - 8.2022, str. 174
Stanje gospodarstava zemalja EU-a i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a Industrijska proizvodnja RH i EU a u travnju 2022 godine Rast ...

rrif - 7.2022, str. 150
Kretanje gospodarstava zemalja EU-ai RH u prethodnim trima mjesecima
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a stopa inflacije Industrijska proizvodnja RH i EU a u travnju 2022 ...

rrif - 6.2022, str. 189
Stanje gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a Industrijska proizvodnja RH i EU a u veljači 2022 godine Građevinarstvo ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
rrif - 4.2022, str. 57
Računovodstvene informacije za cijenu proizvodnje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Računovodstveni standardi i porezni propisi određuju materijalni i vrijednosni sadržaj zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda Ustroj računovodstva proizvodnje ...

Vijesti
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina i proizvodnje maslina
Srijeda, 09.03.2022.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Podizanje nasada maslina predstavlja ulaganja u višegodišnje nasade ...

rrif - 3.2022, str. 246
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Rast proizvođačkih cijena industrije energije u Hrvatskoj i zemljama EU a ...

rrif - 2.2022, str. 215
Stanje gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske krajem 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Rast bruto domaćeg proizvoda BDP a Industrijska proizvodnja RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU ...

rrif - 2.2022, str. 34
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog ...

rrif - 12.2021, str. 269
Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a Rast proizvođačkih cijena industrije na ...

rrif - 11.2021, str. 201
Inflacije u zemljama EU-a 3,6 % i Hrvatskoj 3,5 %
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Rast cijena stambenih nekretnina u zemljama ...

pip - 11.2021, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Uvoz vina od strane fizičke osobe Tumačenje propisa o trošarinama kod kupoprodaje pogonskog goriva uz korištenje ...

rrif - 10.2021, str. 215
Industrijska proizvodnja i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja u drugom tromjesečju Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Rast cijena novih ...

rrif - 9.2021, str. 205
Stanje gospodarstva u prvom polugodištu 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a ...

rrif - 9.2021, str. 39
Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovni zadatak računovodstva proizvodnje je utvrditi cijenu gotova proizvoda uzimajući u obzir sve troškove koji su izravno vezani uz proizvodnju ...

rrif - 8.2021, str. 173
Pregled kretanja gospodarstva u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Inflacija industrijska proizvodnja i dr Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene inflacija ...

rrif - 8.2021, str. 23
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja ...

Vijesti
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 20.07.2021.

1 Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera Hrvatska ...

rrif - 7.2021, str. 182
Rast gospodarstva u zemljama EU-a i Hrvatskoj u 2021. godini
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a ...

Vijesti
Pekari više nisu obvezni voditi KEUB
Utorak, 15.06.2021.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi Nar nov broj 52 21 prestao je važiti ...

rrif - 6.2021, str. 196
Industrijska proizvodnja, potrošnja i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvom kvartalu 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a ...

rrif - 5.2021, str. 200
Gospodarstvo zemalja EU-a i Hrvatske početkom 2021.godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a ...

pip - 4.2021, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Porezni status proizvoda kokosova voda Uporaba vozila registriranog u drugoj državi članici EU Trošarinski status ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
pip - 3.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi trošarine i carinski postupak Primjena postupka vanjske proizvodnje na robu koja je otpremljena u UK 1 siječnja ...