Obračun proizvodnje metodom standardnog troška

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Obračun proizvodnje metodom standardnog troška
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Česte promjene cijena materijala i sirovina jedan su od razloga sve veće uporabe metode standardnog troška kod trgovačkih društava koja se bave proizvodnjom dobara ili pružanjem usluga kod kojih je velik utrošak sirovina (npr. uslužni graditelji). Ova metoda vrednovanja zaliha zahtijeva praćenje odstupanja od standardne cijene (troška), što nije slučaj kod primjene metode stvarnog troška nabave. O specifičnostima primjene ove metode te načinima računovodstvenog praćenja obračuna proizvodnje, pročitajte u nastavku članka.

  1. Metoda standardnog troška
  2. Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje metodom standardnog troška
  3. Zaključak
Hashtags:
#MetodaStandardnogTroška, #Proizvodnja, #Računovodstvo