Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske početkom 2023. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske početkom 2023. godine
Stranica:
200.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pregled kretanja
  2. Stopa inflacije u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u veljači 2023. godine
  3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a u siječnju 2023. godine
  4. Cijene proizvođača industrije RH i EU-a
  5. Građevinarstvo RH i EU-a
  6. Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske
  7. Turizam
  8. Trgovina na malo RH i EU-a
  9. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih u Hrvatskoj za siječanj 2023. godine
  10. Zaposlenost i nezaposlenost u Hrvatskoj i zemljama EU-a i europodručja
Hashtags:
#GospodarskaKretanja