Prodaja i proizvodnja dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Prodaja i proizvodnja dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja i vlastita izrada dugotrajne nefinancijske imovine.

Ako se prodaje dugotrajna nefinancijska imovina, mora se knjigovodstveno pratiti ugovorni oblik prodaje.

Nije izrijekom propisano kada se proizvodnja smatra proizvodnjom i u računovodstvenom smislu te kako formirati cijenu proizvodnje.

  1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
  2. Vlastita izrada dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #Proizvodnja, #ProračunskoRačunovodstvo, #Zastupanje