Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Rast cijene energije, industrijskih proizvoda i inflacije u trećem kvartalu 2021. godine u Hrvatskoj i u EU-u
Stranica:
269.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pregled kretanja
  2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  3. Potrošačke cijene RH i EU-a
  4. Rast proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Hrvatskoj i zemljama EU-a od lipnja 2021. godine
  5. Građevinarstvo RH i EU-a
  6. Vanjskotrgovinska razmjena
  7. Turizam
  8. Trgovina na malo RH i EU-a
  9. Prosječne mjesečne neto i bruto-PLAĆE zaposlenih u Hrvatskoj za rujan 2021.godine
  10. Zaposlenost i nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Hashtags:
#GospodarskaKretanja