Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta

Datum: 22.10.2020, Četvrtak
Autor: A.B.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije uzrokovane Koronavirusom (COVID – 19) i potpori gospodarstvu za mjesec srpanj i kolovoz 2020. Vlada RH donijela je posebnu mjeru za sektore koje su posebno pogođeni navedenom epidemijom te potporu za skraćeno radno vrijeme.  Nastavno, u rujnu 2020. Upravno vijeće HZZ-a produžio je trajanje mjere do prosinca 2020. godine. U mjesecu listopadu 2020. navedene mjere su djelomično izmijenjene, a novosti za pojedinu vrstu potpore navedene su u nastavku.

NOVOSTI ZA POTPORU ZA SKRAĆENO RADNO VRIJEME

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70% mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800,00 kn mjesečno neto po radniku
 • Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi (bolovanje, godišnji odmor i sl.), a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja ove potpore ne smije:

- određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
- zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
- koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
- ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

 • Pojednostavljeno je administriranje, odnosno poslodavac više ne mora dostavljati tjedne popise radnika HZZ-u, niti dnevne izmjene.

 

NOVOSTI ZA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA PO DJELATNOSTIMA

 • Novi prihvatljivi sektori su:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo  biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i   ribarstvo
  • Ostale uslužne djelatnosti -  popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti.
 • Potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene prije 30. rujna 2020.
 • Visina potpore se utvrđuje prema padu prihoda/primitaka koji je morao biti najmanje 60% kako bi se ostvarila potpora od 4.000,00 kuna po radniku, od 1. listopada pad prihoda /primitaka, kao i svota potpore se utvrđuje na slijedeći način:
  • pad prihoda/primitaka od 40,00% do 44,99% % - 2.000,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 60,00%  i više - 4.000,00 kuna po radniku.
 • Referentno razdoblje za utvrđivanje pada prihoda/primitaka jest drugi i treći kvartal 2020. u odnosu na drugi i treći kvartal 2019. (iznimka su poslodavci kojima je ograničen rad i koji mogu dokazivati mjesečni pad prometa).
 • Poslodavci koji žele se žele prijaviti na mjeru  morali su imati registriranu djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. lipnja 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Poslodavac u mjesecu u kojem prima potporu ne smije otkazati ugovor o radu radniku poslovno uvjetovanim otkazom, bez obzira prima li radnik potporu ili ne.

Povratak na vijesti