Javnost rada lokalnoga predstavničkog tijela

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Javnost rada lokalnoga predstavničkog tijela
Stranica:
49.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Sažetak:

U funkcioniranju lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezine zaštite, poštovanje demokratskih pravila postupanja u predstavničkom tijelu temeljna je pretpostavka. Javnost rada koju se svakako može ubrojiti u bitnu pretpostavku za ostvarivanje tih pravila postupanja, ostvaruju se na način koji je dan u ovom članku.

1. Uvod
2. Javnost rada tijela javne vlasti
3. Ovlasti predstavničkog tijela
4. Javnost rada na sjednici predstavničkog tijela
5. Donošenje odluka na sjednici
6. Zapisnik sa sjednice
7. Objava općih akata
8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
9. Pitanja vijećnika
10.  Pravo članova predstavničkih tijela na naknadu i druga prava

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo