Povrat nezakonite i nespojive državne potpore u skladu s odlukom Europske komisije

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Povrat nezakonite i nespojive državne potpore u skladu s odlukom Europske komisije
Stranica:
60.
Autor/i:
Martina Stepanić Božić , dipl. oec.
Sažetak:

Budući da do danas nije donesena odluka kojom bi Europska komisija naložila Hrvatskoj povrat državne potpore, pitanje povrata nezakonitih i nespojivih potpora u Hrvatskoj u ovom trenutku nije alarmantna tema. No, o ovoj je temi svakako vrijedno raspravljati, osobito ako uzmemo u obzir da Komisija ima ovlast u svakom trenutku utvrditi je li članica Europske unije dodijelila nespojive državne potpore bez njezina prethodnog odobrenja. Naime, svaka potpora koja podliježe obvezi prijave, a koju država članica dodijeli bez prijave Komisiji, kao takva je nezakonita, te ako se naknadno pokaže da je ta potpora ujedno i nespojiva s unutarnjim tržištem, Komisija će zahtijevati njezin povrat.
U ovom je članku dan kratak pregled nacionalnih i EU-ovih pravila i prakse koja se tiču pitanja povrata državnih potpora te su ponuđeni određeni odgovori.

1. Uvod
2. Povrat potpore u Hrvatskoj
3. Komisija odlučuje o povratu potpore
4. Značenje povrata potpore
5. Odgovornost država članica EU-a
6. Korisnici, svote i rokovi za povrat potpore
7. Svrha povrata potpore
8. Obveza povrata potpore
9. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo