Izmjene u novom Zakonu o tržištu kapitala s posebnim osvrtom na povezane uredbe EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Izmjene u novom Zakonu o tržištu kapitala s posebnim osvrtom na povezane uredbe EU-a
Stranica:
93.
Autor/i:
Anamarija Staničić , dipl. oec.
Sažetak:

Autorica u članku obrađuje neke bitne izmjene koje donosi novi Zakon o tržištu kapitala, s time da je fokus na onim izmjenama koje bi mogle imati najveći utjecaj na financijsku industriju i klijente u nas. Pritom se izdvajaju neke od glavnih izmjena te se ukratko opisuju i objašnjavanju njihove posljedice na tržišne sudionike.

1. Uvod
2. Kratki prikaz značajnih izmjena u Novom ZTK-u
3. Zaključak

Hashtags:
#Pravo