Zakup poslovnog prostora

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Zakup poslovnog prostora
Stranica:
40.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:

Gospodarski subjekti mogu se za svoje poslovanje koristiti poslovnim prostorima koji su u njihovu vlasništvu ili se njima koristiti kao zakupci. S obzirom na to da kupnja ili gradnja vlastitoga poslovnog prostora zahtijeva velika financijska sredstva, poduzetnici se često odlučuju na zakup poslovnog prostora. Zbog iznimne važnosti pravnog statusa i raspolaganja poslovnim prostorom te njegove specifičnosti, to je područje u hrvatskom zakonodavstvu uređeno posebnim zakonom. Zbog toga se opći propisi Zakona o obveznim odnosima primjenjuju samo na one zakupne odnose koji nisu uređeni posebnim zakonom. U ovome se članku razmatraju pitanja primjene i karakter posebnog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, pitanja zasnivanja zakupa, prava i obveza ugovornih strana te prestanak zakupa. Istodobno se skreće pozornost na pojedina sporna pitanja koja mogu izazivati dvojbe ili su bila razlogom relativno čestih sporova.

1. Obuhvat i područje primjene

2. Dispozitivnost odredaba ZZKPP-a

3. Pojam poslovnog prostora

4. Zasnivanje zakupa poslovnog prostora

5. Ugovorne strane

6. Prava i obveze ugovornih strana

7. Prestanak zakupa

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo