Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:

 Porez na dohodak

  • Porezni tretman naknade darovane radi sudjelovanja u znanstvenom istraživanju
  • Mišljenje o primjeni Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške (Nar. nov. – Međunarodni ugovori br. 53/91.) i Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine
  • Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori br. 3/01.)
  • Mišljenje o primjena Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 13/95.)
  • Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Obavijest o obvezi izdavanja računa
  • Predujmovi u sustavu fiskalizacije, obveza izdavanja fiskaliziranih računa
  • Prodaja roba ili usluga putem samoposlužnih uređaja - automata

 Doprinosi za obvezna osiguranja

  • Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika

 

Hashtags: