Novi zakoni – srpanj 2018. godine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Novi zakoni – srpanj 2018. godine
Stranica:
3.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Do 15. srpnja 2018. godine donesena su 104 zakona od kojih je 39 usklađeno s pravnom stečevinom EU-a. U postupku odlučivanja na plenarnoj sjednici odbijeno je 26 prijedloga zakona, a 10 prijedloga zakona povučeno je iz procedure. U redovitom zakonodavnom postupku doneseno je 77, a po hitnom postupku 27 zakona. Osim toga, doneseno je, prihvaćeno ili primljeno na znanje 78 odluka, 47 izvješća, 3 zaključka, po 2 plana i programa te po jedan poslovnik, povelja i mišljenje. U sklopu aktualnog prijepodneva Vladi je postavljeno ukupno 516 zastupničkih pitanja, od čega 76 usmeno tijekom aktualnog prijepodneva, a 440 u pisanom obliku. Zaključno s raspravama održanima 27. lipnja 2018. godine, zastupnici su se za riječ javili više od 7.000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su 123 stanke tijekom zasjedanja, a zastupnicima su izrečene 72 stegovne mjere.
U srpnju 2018. godine rad zastupnika trajao je do 15. te se o konačnim zakonskim prijedlozima glasovalo samo 6. i 13. srpnja. Unatoč takvoj srpanjskoj vremenskoj stiješnjenosti, Sabor je u tome razdoblju donio iznimno velik broj zakona, otprilike 30 % od svih zakona donesenih u razdoblju od 17. siječnja do 15. srpnja 2018. godine. To je iznimno mnogo i relativno gledajući nerazmjerno, premda nije sasvim iznenađujuće s obzirom na dinamiku rada zakonodavnog tijela u prethodnim mjesecima 2018. godine, o čemu smo pisali u prijašnjim brojevima ovog časopisa.

Zakon iz područja vodnog i komunalnog gospodarstva
Zakon iz područja mirovinskog osiguranja
Zakon iz područja mirovinskih fondova
Zakon iz područja stečaja potrošača
Zakon iz područja građanskog procesnog prava

Hashtags: