Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
91.
Autor/i:
Višnja TOMIĆ DALIĆ , univ. spec. iur.
Sažetak:

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18. i 115/18., dalje: ZOMO) uvedene su znatne promjene kod uvjeta odlaska u mirovinu, mogućnosti rada bez obustave isplate mirovine te uvođenje dodanog staža za rođeno ili posvojeno dijete. Kod odlaska u mirovinu važno se informirati o vrstama starosnih mirovina jer određena vrsta mirovine može donijeti i određeno povećanje mirovine u smislu povećanoga polaznog faktora. Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17., dalje: ZOHBDR) propisane su promjene uvjeta odlaska u mirovinu i mogućnost rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine. Ovim se člankom ukratko prikazuje koje mogućnosti izbora nudi nova mirovinska reforma.

1. Vrste i uvjeti za starosnu mirovinu
2. Zapošljavanje korisnika mirovine i pravo na isplatu mirovinež
3. Pravo na ponovno određivanje mirovine
4. Dodani staž za rođeno ili posvojeno dijete
5. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo, #RadUmirovljenika, #UvjetiZaOdlazakUMirovinu, #ZakonOMirovinskomOsiguranju