Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

S početkom godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Izmjene Zakona o porezu na dohodak objavljene su u Nar. nov., br. 138/20, a izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u Nar. nov., br. 1/21. Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. U 2021. godini minimalna bruto-plaća iznosit će 4.250,00 kuna.

Najvažnije izmjene dohodovnih propisa iznosimo u nastavku ovog članka.

  1. Promjene u oporezivanju dohodaka u 2021. godini
  2. Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti
  3. Promjene za iznajmljivače stanova i nekretnina
  4. Promjena posebnog postupka kod drugog dohotka
  5. Obračun minimalne plaće u 2021. godini
  6. Kada se može isplatiti manja svota plaće od minimalne
  7. Kada poslodavac treba isplatiti veću plaću od minimalne plaće
Hashtags:
#MinimalnaPlaća, #Plaće, #PorezNaDohodak, #PoreznoPravo, #ZakonOPorezuNaDohodak