PDV i privatne poliklinike

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
PDV i privatne poliklinike
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.
Sažetak:

U ovom ćemo se članku pozabaviti položajem bolničkih i medicinskih usluga u vezi s PDV-om, njihovom regulacijom na razini Europske unije te konkretno u Republici Hrvatskoj, uz kritički osvrt na porezni tretman privatnih pružatelja medicinskih usluga u Republici Hrvatskoj od strane Porezne uprave Republike Hrvatske (u nastavku: PURH).

1. Uvod
2. O oslobođenjima za određene djelatnosti od javnog interesa
3. O oslobođenjima od plaćanja PDV-a na bolničke i medicinske usluge
4. Osvrt na hrvatsko pravo
5. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo