Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – listopad 2018. godine
pip - 11.2018, str. 3
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
pip - 11.2018, str. 12
Opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
pip - 11.2018, str. 17
PDV i privatne poliklinike
pip - 11.2018, str. 22
Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
pip - 11.2018, str. 30
Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
pip - 11.2018, str. 36
Zakon o suzbijanju diskriminacije
pip - 11.2018, str. 43
Pravo puta u RH i elektronička komunikacijska infrastruktura – stvarno pravo, služnost, imovinsko pravo ili ...?
pip - 11.2018, str. 48
Uređenje međe
pip - 11.2018, str. 53
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
pip - 11.2018, str. 57
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
pip - 11.2018, str. 65
Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
pip - 11.2018, str. 71
Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava
pip - 11.2018, str. 75
Ovršenikovo pravo na naknadu štete prema čl. 56. Ovršnog zakona
pip - 11.2018, str. 80
Jezik u pravu
pip - 11.2018, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 11.2018, str. 85
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 11.2018, str. 85
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 11.2018, str. 92
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 11.2018, str. 108
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 11.2018, str. 115