Pravo i porezi 11/2018

Tiskano izdanje 7,50 EUR
56,51 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – listopad 2018. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
PDV i privatne poliklinike
Autor: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.
Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Pravo puta u RH i elektronička komunikacijska infrastruktura – stvarno pravo, služnost, imovinsko pravo ili ...?
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Uređenje međe
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Nasljednopravni ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.
Povreda privatnosti radnika praksa europskog suda za ljudska prava
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.
Ovršenikovo pravo na naknadu štete prema čl. 56. Ovršnog zakona
Autor: Vladimir Vučković , mag. iur.
Jezik u pravu
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika