Pravo puta u RH i elektronička komunikacijska infrastruktura – stvarno pravo, služnost, imovinsko pravo ili ...?

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Pravo puta u RH i elektronička komunikacijska infrastruktura – stvarno pravo, služnost, imovinsko pravo ili ...?
Stranica:
48.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Autori u ovome članku analiziraju pravo puta kao pravo koje je specijalno izgradila EU kako bi omogućila izgradnju nove i razvoj postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture. RH pokušala je preuzeti to pravo u svoj pravni poredak, ali je to učinila neuvjerljivo. Kako se ta infrastruktura proteže tuđim nekretninama (država, županija, općina, gradova, javnih poduzeća, privatnih subjekata i dr.), nameće se pitanje o kakvom je pravu u RH riječ, koja su prava i obveze operatora, a koja vlasnika nekretnina.
Otvara se pitanje i kako to pravo nastaje te kako se vlasnicima nekretnina kojima se ta infrastruktura proteže daje naknada. Ovim člankom autori to pokušavaju razjasniti.

1. Uvod
2. Pogreške prilikom preuzimanja prava puta u pravni poredak RH
3. Pravo puta u RH – pojam
4. Pravo puta iz ZEK-a i služnost vodova iz ZV-a
5. Postavljanje vodova i drugih uređaja prema čl. 108. ZV-a i pravo puta prema ZEK-u
6. Pravo puta kao sui generis imovinsko pravo
7. Ex lege stjecanje prava puta na postojećoj elektroničkoj komunikacijskog infrastrukturi
8. Stjecanje prava puta za buduću izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture na tuđoj nekretnini i infrastrukturi
9. Kako shvatiti i pravno odrediti pravo puta u RH

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo