Opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Opći akti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku, uz prikaz aktualne i recentne sudske prakse, daje prikaz općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu

1. Uvod
2. Odluka o komunalnom doprinosu
3. Odluka o komunalnoj naknadi
4. Odluka o komunalnom redu
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo