Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

Zaštita osobnih podataka pojedinaca od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) uređena je nadnacionalnim propisom – Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016., (dalje: Uredba). Autor u članku objašnjava nove pojmove i određene pojmove koji su se promijenili stupanjem na snagu Uredbe, navodi načela obrade osobnih podataka, tko su obveznici Uredbe, koje imaju obveze poslodavac odnosno druga pravna ili fizička osoba koju je poslodavac ovlastio da raspolaže podatcima radnika. Na kraju se daje i kratki osvrt na Zakon o provedbi Uredbe.

1. Uvod
2. Osnovni pojmovi iz uredbe u odnosu na osnovne pojmove iz ZZOP-a
3. Novi pojmovi u odnosu na ZZOP
4. Obveznici primjene uredbe
5. Načela obrade osobnih podataka
6. Obveze poslodavca kao voditelja obrade
7. Obveze izvršitelja obrade
8. Zakon o provedbi uredbe
9. Umjesto zaključka

Hashtags:
#IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #MeđunarodniUgovori