Novi zakoni – listopad 2018. godine

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Novi zakoni – listopad 2018. godine
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Na prvome mjestu ističemo dva važna zakona iz područja radnih odnosa. Prvim se uređuju brojne novine u području zaštite ne radu koje zahvaćaju velik broj adresata, dok se drugim – zakonom kojim se uređuje obavljanje studentskih poslova – bitno mijenjaju pravila o radu studenata. Potonji je zakon važan jer će imati značajan utjecaj na tržište rada u RH, a to se tim više može potvrditi što se jednaka pravila odnose na redovne i izvanredne studente, ali uređuje isključivo radnopravnu sastavnicu studentskog obavljanja poslova, pri čemu se otvorenim (neriješenim) ostavljaju mnoga vrlo važna pitanja iz poreznog područja i područja mirovinskog osiguranja povezanih s takvom vrstom rada, a što bi se nužno trebalo urediti propisima iz tih područja.
Drugo važno područje u kojemu se donose bitne novosti jest javna nabava, u okviru kojega je donesen poseban propis o elektroničkom izdavanju računa koji je razmjerno kratak, ali imat će dalekosežne učinke. Dalekosežan je i zakon kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost jer pogađa velik broj iznajmljivača i donosi nova te za njih bitno nepovoljnija pravila glede polupansionskog i pansionskog smještaja te u vezi s kategorizacijom smještaja. Nadalje, pristupilo se donošenju novi pravila za lovstvo, posebno u pogledu koncesija, privatnih lovišta i odgovornosti za štete. Prišlo se i uređenju pravnog režima oružja i njegova nošenja, što – jedno i drugo – zahvaća široki krug adresata u RH koji u nekom obliku drže i nose oružje. Dalekosežne i cjelovite zakonske promjene donesene su u području zdravstvene zaštite i organizacije sustava primarne zdravstvene zaštite, a noveliran je i zakon kojim se uređuje režim lijekova.

Zakon iz područja radnih odnosa
Zakon iz područja radnih odnosa te obrazovanja i znanosti
Zakon iz područja javne nabave i elektroničkog poslovanja
Zakon iz područja ugostiteljstva
Zakon iz područja autorskog prava i srodnih prava
Zakon i područja lova i ribarstva
Zakon iz područja unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti
Zakon iz područja zdravstvene zaštite
Zakoni iz područja lijekova, medicinskih proizvoda i ljekarništva
Zakon iz područja prometa
Zakon iz područja žičara
Zakon iz područja ustrojstva državne vlasti
Zakon iz područja energetike i geoloških istraživanja
Zakon iz područja investicijskih fondova
Zakon iz područja zaklada i fundacija
Zakon iz područja hrvatski branitelja i Domovinskog rata
Zakon iz područja kaznenog prava
Zakoni iz područja međunarodnih odnosa
Zakoni iz područja međunarodnog prava

Hashtags: