Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Smisao obveze ugovaratelja osiguranja da prijavi osiguratelju značajne okolnosti prilikom sklapanja ugovora jest da osiguratelj na temelju dobivenih podataka odluči hoće li i pod kojim uvjetima i s kojom premijom sklopiti ugovor o osiguranju sa budućim ugovarateljem osiguranja. U članku se naglašava da je riječ o predugovornoj obvezi ugovaratelja osiguranja koju propisuje sam zakon. Opisuje se sadržaj obveze prijavljivanja značajnih okolnosti te u čemu se sastoji povreda navedene obveze, pri čemu se jasno razlikuje netočna (neistinita) prijava od nepotpune prijave (prešućivanje) pojedinih okolnosti. Upućuje se kritika postojećem zakonskom rješenju prema kojemu ugovaratelj osiguranja snosi rizik da pojedinu okolnost propusti prijaviti osiguratelju kao profesionalcu koji zna koje okolnosti utječu na rizik, a koje ne. Posljedično, predlažu se rješenja de lege ferenda po uzoru na poredbeno pravo, a s ciljem poboljšanja položaja ugovaratelja osiguranja u navedenom pitanju. Nadalje, u radu se prikazuju situacije kada se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave, te posljedice netočne ili nepotpune prijave značajnih okolnosti (prešućivanja) koje ovise o tome je li do prešućivanja ili netočne prijave okolnosti došlo namjernim ponašanjem ugovaratelja osiguranja ili nenamjerno. Na kraju članka obrađuje se i pitanje proširenje pravila o prijavi značajnih okolnosti i na osobe u čije je ime ili u čiju je korist sklopljen ugovor o osiguranju.

1. Uvod
2. Predugovorni karakter obveze prijavljivanja značajnih okolnosti
3. Svrha obveze prijavljivanja značajnih okolnosti
4. Sadržaj obveze prijavljivanja značajnih okolnosti
5. Okolnosti značajne za ocjenu rizika
6. Slučajevi u kojima se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave
7. Posljedice namjerne netočne ili nepotpune prijave značajnih okolnosti (prešućivanja)
8. Nenamjerna netočnost ili nepotpunost prijave
9. Proširenje pravila o netočnosti i nepotpunosti prijave na ugovaranje osiguranja uime ili u korist treće osobe
10.   Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo