Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Pravni okvir sklapanja prethodnih sporazuma o transfernim cijenama
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

Autorica u ovom članku daje pregled pravnog okvira kojim je propisano sklapanje prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, s posebnim osvrtom na postupak i način sklapanja, sadržaj, rokove svote troškova sklapanja.
Jednako tako, autorica obrazlaže značenje sklapanja navedenog sporazuma i njegovu ulogu u provedbi poreznog nadzora.

1. Uvod
2. Temeljna načela i ciljevi sporazuma
3. Područje primjene sporazuma
4. Postupak sklapanja sporazuma
5. Troškovi postupka sklapanja sporazuma
6. Sporazum i porezni nadzor
7. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo