Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:

Porezno pravo – porez na dobit

  • Ekonomski razlozi za neuobičajene - transferne obračunske cijene

Porezno pravo – PDV

Radno pravo

  • Vrbovanje zaposlenika putem privatnih mobilnih telefona protivno je pravilima tržišnog natjecanja

Radno pravo

  • Naknada za vrijeme utrošeno na putovanje u slučaju upućivanja na rad u inozemstvo
Hashtags: