Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

U ovom članku analiziramo razlike između ugovora o koncesiji i ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti te dajemo primjere akata koji se donose u postupcima davanja koncesije, odnosno zaključenja pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti koji mogu poslužiti kao pomoć u izradi konkretnih akata u JLS-u.

1. Zakonsko uređenje
2. Koncesija
3. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
4. Primjeri akata
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo