Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
84.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Tehnički zakoni
2. Opći akt (lex generalis) i posebni akt (lex specialis)
3. Uvjet i pretpostavka u pravu
4. Nesporan i neosporan
5. Broj CELEX-a i akti Europske unije

Hashtags:
#Amortizacija, #ČuvanjeDokumentacije