Naknada za rad menadžera

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Naknada za rad menadžera
Stranica:
70.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

       Autori u ovome članku daju relativno detaljan prikaz instituta menadžerskog ugovora, osobito s motrišta naknada za rad menadžera koji nisu u radnom odnosu – drugi dohodak.
       O svemu tome u nastavku članka.

       1. Uvod
       2. Ogledi o menadžerskom ugovoru
       3. Naknada za rad člana uprave – menadžerski ugovor
       4. Ovrha na primitcima menadžera 

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo