Pravo i porezi 10/2000

Izravni prijevoz prema Pomorskom zakoniku
Autor: Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Sklapanje ugovora putem Interneta
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Državne potpore u pravu Europske unije
Autori: Domagoj MARIČIĆ, dipl. iur.
Nikola POPOVIĆ, dipl. iur.
Produženje roka naplate izvezene robe i usluga
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Kasko osiguranje cestovnih vozila
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Pravna priroda inspekcijskog nadzora
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.
Jamstvo za ispravno funkcioniranje prodane stvari
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.