Pravo i porezi 3/2006

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Dovršetak ovrhe
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
(Novi) Zakon o sudovima
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima - nova europska Smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo
Autor: Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Zastara tražbina u međunarodnoj trgovini
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Novi instrumenti suzbijanja bespravne gradnje
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Oporezivanje potkapitaliziranih trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Nedopuštene radnje - razlog za poništavanje konačnog rješenja po pravu nadzora
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obustava od primjene općeg akta predstavničkog tijela općine, grada i županije
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu i otpremnina
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Razmatranje prednosti i nedostataka društva s ograničenom odgovornošću i obrta kao oblika organiziranja i vođenja posla.
Autor: Dolores RADOVČIĆ, dipl. iur.
Ovlašteni mjenjači prema novim propisima
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Europski sud pravde u odluci Marks & Spencer
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Parnični postupak
Sudski registar
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Upravno pravo
Pravo trgovačkih društava
Trgovačko pravo
Stečajno pravo
Obvezni odnosi
Kazneno pravo
Obvezni odnosi
Pravo javne nabave
Porez na dohodak
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja