Pravo i porezi

Dovršetak ovrhe
pip - 3.2006, str. 3
(Novi) Zakon o sudovima
pip - 3.2006, str. 9
Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima
pip - 3.2006, str. 16
Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima - nova europska Smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo
pip - 3.2006, str. 26
Zastara tražbina u međunarodnoj trgovini
pip - 3.2006, str. 40
Novi instrumenti suzbijanja bespravne gradnje
pip - 3.2006, str. 48
Oporezivanje potkapitaliziranih trgovačkih društava
pip - 3.2006, str. 56
Nedopuštene radnje - razlog za poništavanje konačnog rješenja po pravu nadzora
pip - 3.2006, str. 65
Obustava od primjene općeg akta predstavničkog tijela općine, grada i županije
pip - 3.2006, str. 69
Izvanredni otkaz ugovora o radu i otpremnina
pip - 3.2006, str. 77
Razmatranje prednosti i nedostataka društva s ograničenom odgovornošću i obrta kao oblika organiziranja i vođenja posla.
pip - 3.2006, str. 80
Ovlašteni mjenjači prema novim propisima
pip - 3.2006, str. 85
Europski sud pravde u odluci Marks & Spencer
pip - 3.2006, str. 90
Vijesti iz Europske unije
pip - 3.2006, str. 92
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2006, str. 96
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 3.2006, str. 97
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 3.2006, str. 105
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 3.2006, str. 106
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 3.2006, str. 109
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 3.2006, str. 111
Središnji državni ured za upravu
pip - 3.2006, str. 113
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada
pip - 3.2006, str. 118
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 3.2006, str. 119
Obvezno pravo
pip - 3.2006, str. 120
Pravo trgovačkih društava
pip - 3.2006, str. 121
Parnični postupak
pip - 3.2006, str. 122
Sudski registar
pip - 3.2006, str. 123
Prekršajno pravo
pip - 3.2006, str. 124
Kazneno pravo
pip - 3.2006, str. 126
Upravno pravo
pip - 3.2006, str. 129
Pravo trgovačkih društava
pip - 3.2006, str. 131
Trgovačko pravo
pip - 3.2006, str. 134
Stečajno pravo
pip - 3.2006, str. 137
Obvezni odnosi
pip - 3.2006, str. 137
Kazneno pravo
pip - 3.2006, str. 138
Obvezni odnosi
pip - 3.2006, str. 139
Pravo javne nabave
pip - 3.2006, str. 142
Porez na dohodak
pip - 3.2006, str. 143
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 3.2006, str. 144
Odgovori na pitanja
pip - 3.2006, str. 148
Pregled novih propisa
pip - 3.2006, str. 156