Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
  Oporezivanje dohotka od kapitala - unos zadržane dobiti u temeljni kapital
 • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - postupanje po pitanjima - problemima glede utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
 • Plaćanje članarine i upisnine za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu - poslovni izdatak
 • Tumačenje odredaba čl. 13. st. 2. toč. 6. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak - potpore u slučaju smrti
 • Naknada za odvojeni život od obitelji - nerezidenti ili izaslani radnici
 • Isplata odštete u visini plaće na temelju izvansudske nagodbe
 • Isplata naknada za prijevoz volonterima u neprofitnim organizacijama
 • Porezni tretman isplata obeštećenja prema izvan sudskoj nagodbi
 • Primitci od kojih se ne utvrđuje dohodak od nesamostalnoga rada - kupovina odijela, kravata, voza za piće
 • Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja
Hashtags: