Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima
Stranica:
16.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
Iako je hrvatski pravni poredak i prije podnošenja novog ZOO-a poznavao ugovor o zakonu i ugovor o najmu kroz posebne propise i ustaljenu poslovnu praksu, prema prethodnom ZOO-u nije bilo razlike između ovih dvaju ugovora. U starom ZOO-u zakup je bio uređen kao ugovor koji je obuhvaćao i institut zakupa i institut najma. Pod pojmom "zakup" jedinstveno je bila uređena materija uporabe i korištenja (uporaba proširena pravom pribiranja plodova) tuđe stvari uz naknadu, te je posebno istaknuta mogućnost da stranke mogu ugovoriti drukčije. Pravna je teorija, unatoč sličnoj pravnoj prirodi zakupa i najma, i dosad razlikovala ove ugovore.
Hashtags: