Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Plaćanje posebnog poreza na uvezenu sirovu kavu namijenjenu preradi i kasnije izvozu
  • Uvoz koncentrata za kavu
  • Uvoz rabljene jedrilice
  • Povrat posebnog porezna na alkohol, nakon izvoza alkoholnog pića, koji je prethodno bio plaćen, pri ponovnom uvozu robe s vanjske proizvodnje
  • Posebni porez na sanitetsko vozilo
Hashtags: