Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima - nova europska Smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima - nova europska Smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo
Stranica:
26.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Sažetak:
U ovome se članku razmatra zaštita ulagatelja pri uporabi usluga brokerskih društava. Prethodno se ističu obilježja modernog tržišta financijskih usluga. Ispituju se različita stajališta zaštite ulagatelja kao temeljnog načela tržišta vrijednosnih papira. Kod ulaganja u vrijednosne papire dioničkih društava uočavaju se tri dimenzije zaštite. Zatim se razmatraju problemi s kojima se susreću (individualni) ulagatelji kad se koriste uslugama brokerskih društava. Zatim se daje pregled izvora europskoga prava koji su važni za ovu materiju, posebice Smjernica o tržištu financijskih instrumenata iz 2004. Smjernica o marketingu financijskih usluga na daljinu iz 2002. i Smjernica kompenzacijskim shemama za ulagatelje iz 1997. U kontekstu hrvatskog prava ispituje se u kojoj mjeri se na individualne ulagatelje na tržištu vrijednosnih papira mogu primjenjivati odredbe potrošačkog zaštitnog zakonodavstva. Sustavno se iznosi zaštita ulagatelja prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira kod poslova na temelju naloga, te se istodobno uspoređuje s (novom) Smjernicom iz 2004. Iznose se i najčešće povrede propisa o zaštiti ulagatelja koje su učinila brokerska društva koje je sankcioniralo ovlašteno tijelo. Na kraju se daje opća ocjena normativne razine zaštite ulagatelja pri sklapanju ugovora s brokerskim društvima u hrvatskom pravu i prijedlozi za njezino poboljšanje posebice vodeći računa o izvornom europskom pravu.
Hashtags: