Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
120.
Autor/i:
Sažetak:
    Ništetnost ugovora (čl. 103. ZOO-a)
  • Odgovornost za štetu - osnove odgovornosti (čl. 154. ZOO-a)
  • Odgovornost za štetu - postojanje krivnje (čl. 158. ZOO-a)
  • Zastara tražbina iz ugovora - opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a)
Hashtags: