Prekršajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Prekršajno pravo
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
  Stranac može obavljati obrt ili neku djelatnost u Republici Hrvatskoj na temelju radne ili poslovne dozvole
 • Obavljanje izvanrednog prijevoza bez dozvole predviđeno je kao prekršaj samo za stranog prijevoznika u međunarodnom cestovnom prometu
 • Na promet vozila na cesti namijenjenoj isključivo za promet vozila primjenjuju se pravila o prometu vozila autocestom
 • Prekršaj čini osoba koja brodicom prevozi veći broj osoba nego što dopušta njezina nosivost
 • Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima propisan je dužni rok za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane tim zakonom
 • Prvostupanjski prekršajni postupak vode sudovi. osim ako za vođenje tog postupka nije zakonom propisana nadležnost upravnog tijela
 • Rješenje suda o prigovoru mjesne nenadležnosti je odluka u vezi s vođenjem postupka zbog čega protiv te odluke nije dopuštena posebna žalba
 • U slučaju podnošenja žalbe nakon isteka propisanog roka za žalbu rješenje o prekršaju postaje pravomoćno protekom propisanog roka za podnošenje žalbe
 • Bitna povreda prekršajnog postupka postoji ako je odluku donio sudac koji nije sudjelovao na glavnoj raspravi
 • Na temelju zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne moguće je ublažiti samo izrečenu kaznu, ali ne i primijenjenu zaštitnu mjeru
Hashtags: