Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na dodanu vrijednost
  • Obračun PDV-a na kataloge koji se dijele besplatno
  • Plaćanje PDV-a pri uvozu dobara koja uvozi muzej
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za dobra i usluge koji se nabavljaju za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a
  • Obračun PDV-a na usluge odlaganja komunalnog otpada, opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda
Hashtags: